Sơ Đồ Thiết Kế Căn Hộ Chung Cư Phương Đông Green Park Số 1 Trần Thủ Độ

402 Lượt xem

Thiết Kế Chi Tiết Các Căn Hộ Chung Cư Green Park Số 1 Trần Thủ Độ

Mặt bằng chung cư Phương Đông Green Park

Mặt bằng chung cư Phương Đông Green Park 2 tòa A và B

TÒA A SẼ LÀ TÒA MỞ BÁN ĐẦU TIÊN 

Tòa A gồm 2 bock, mỗi bock 12 căn với 5 thang máy, 2 thang bộ.

THIẾT KẾ CHI TIẾT CỦA TỪNG CĂN HỘ

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 51,7m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 51,7m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 52m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 52m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 54,7m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 54,7m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 56,8m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 56,8m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 60m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 60m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 67,8m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 67,8m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 73,9m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 73,9m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 79,2m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ + 1 diện tích 79,2m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 84,6m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 2 phòng ngủ 84,6m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 3 phòng ngủ 85m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 3 phòng ngủ 85m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 3 phòng ngủ 85m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 3 phòng ngủ 85m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 3 phòng ngủ 98,6m2 chung cư Phương Đông Green Park

Thiết kế căn 3 phòng ngủ 98,6m2 chung cư Phương Đông Green Park

Xem chi tiết thông tin dự án tại đường dẫn ==>:CHUNG CƯ PHƯƠNG ĐÔNG GREEN PARK SỐ 1 TRẦN THỦ ĐỘ